Szanowny Zleceniobiorco!


Od 16.04.2020 poszerzyła się grupa osób uprawnionych do świadczenia postojowego. O pomoc z ZUS mogą starać się osoby, które zawarły umowę zlecenia przed 01-04-2020 r., a jej wykonanie nie doszło do skutku lub zostało ograniczone w związku z COVID-19.

W celu złożenia pierwszego wniosku, uzupełnij poniższy formularz. Na podstawie Twoich odpowiedzi wypełnimy poprawnie Twój wniosek i wyślemy go na adres mailowy. Otrzymany wniosek sprawdź, wydrukuj i podpisz się własnoręcznie. Dołącz kopie umów zlecenia (sprawdź czy są podpisane) i wyślij oryginał wniosku wraz z kopią (kopiami) umów na adres: Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. Ul. Powstańców Śląskich 95, lok. 2.B.02, 53-332 Wrocław
Dokumenty muszą trafić do Zleceniodawcy w miesiącu ich uzupełnienia, nie zwlekaj z wysyłką!

Uwaga, nie wypełniaj poniższego formularza, jeśli składałeś już wniosek do Zleceniodawcy o świadczenie postojowe!

Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy. O kolejną wypłatę świadczenia zawnioskuj na druku RSP-CK bezpośrednio do ZUS zgodnie z miejscem Twojego zamieszkania. Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny najwcześniej w następnym miesiącu po otrzymaniu pierwszego świadczenia.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

W razie pytań/problemów skontaktuj się ze swoim Koordynatorem.

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną aby dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe - TUTAJ


AUTOMOTIVE ASSEMBLY SYSTEMS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 95 lok. 2 B 02 53-332 WROCŁAW