Szanowny Zleceniobiorco!


Od 16.04.2020 poszerzyła się grupa osób uprawnionych do świadczenia postojowego. O pomoc z ZUS mogą starać się osoby, które zawarły umowę zlecenia przed 01-04-2020 r., a jej wykonanie nie doszło do skutku lub zostało ograniczone w związku z COVID-19.

W celu złożenia pierwszego wniosku, uzupełnij poniższy formularz. Na podstawie Twoich odpowiedzi wypełnimy poprawnie Twój wniosek i wyślemy go na adres mailowy. Otrzymany wniosek sprawdź, wydrukuj i podpisz się własnoręcznie. Dołącz kopie umów zlecenia (sprawdź czy są podpisane) i wyślij oryginał wniosku wraz z kopią (kopiami) umów na adres: Exact Systems Sp. z o.o. ul. Focha 53/5, 42-200 Częstochowa
Dokumenty muszą trafić do Zleceniodawcy w miesiącu ich uzupełnienia, nie zwlekaj z wysyłką!

Uwaga, nie wypełniaj poniższego formularza, jeśli składałeś już wniosek do Zleceniodawcy o świadczenie postojowe!

Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy. O kolejną wypłatę świadczenia zawnioskuj na druku RSP-CK bezpośrednio do ZUS zgodnie z miejscem Twojego zamieszkania. Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny najwcześniej w następnym miesiącu po otrzymaniu pierwszego świadczenia.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

W razie pytań/problemów skontaktuj się ze swoim Koordynatorem.

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną aby dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe - TUTAJ
Exact Systems Sp. z o.o., Focha 53/5 Str., 42-200 Częstochowa, Poland District Court for Częstochowa, KRS no. 0000729296, share capital 100.000,00 PLN, tax identification no. PL5272849887, REGON no. 380045465