Informacje na temat złożonych wniosków


Złożyłeś/aś wniosek o świadczenie postojowe? Zapoznaj się z procesem obsługi wniosków oraz dowiedz się w jaki sposób zdobyć informacje na temat Twojej sprawy.
 1. Otrzymanie informacji o sposobie złożenia wniosku o świadczenie postojowe 
 2. Wysłanie oryginału wniosku o świadczenie postojowe i kopii umów do Zleceniodawcy 
 3. Zleceniodawca na podstawie Twojego wniosku przygotował wniosek RSP-C o wypłatę świadczenia postojowego przez ZUS
 4. Zleceniodawca przekazał wniosek RSP-C o wypłatę świadczenia postojowego do ZUS
 5. Wniosek RSP-C o świadczenie postojowe został doręczony do ZUS 
 6. Wprowadzenie wniosku do systemu ZUS 
 7. Wniosek RSP-C o wypłatę świadczenia postojowego jest rozpatrywany przez ZUS 
 8. Wydanie decyzji w sprawie wypłaty świadczenia postojowego - przelew na rachunek bankowy lub decyzja odmowna.

Zleceniodawca w razie uwag odnośnie Twojego wniosku skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Informacji o postępie w sprawie wniosku RSP-C udziela ZUS. Możesz również na bieżąco śledzić postępy w rozpatrywaniu wniosku – w tym celu załóż konto ZUS PUE.

 • Wszystkie informacje na temat w jaki sposób ZUS rozpatruje wnioski o świadczenia postojowe znajdziesz tutaj
 • Jak zarejestrować konto na ZUS PUE znajdziesz tutaj
 • Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenia postojowe na ZUS PUE tutaj


WAŻNE: Jeśli otrzymałeś od ZUS pierwszą wypłatę świadczenia postojowego kolejny wniosek o wypłatę świadczenia postojowego złóż do swojego ZUS na druku RSP-CK (pobierz druk) -  Świadczenie możesz otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Exact Systems Sp. z o.o., Focha 53/5 Str., 42-200 Częstochowa, Poland District Court for Częstochowa, KRS no. 0000729296, share capital 100.000,00 PLN, tax identification no. PL5272849887, REGON no. 380045465